การเช็คเครดิตบูโรเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก่อนการขอสินเชื่อเพื่อทำการซื้อรถ เพราะเครดิตบูโรคือความน่าเชื่อถือของผู้ขอกู้เงินว่ามีประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง โดยบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อจะพิจารณาการปล่อยกู้จากข้อมูลส่วนนี้ร่วมด้วย วันนี้ SK Autovan รวบรวมวิธีเช็คเครดิตบูโรด้วยตัวเองมาให้แล้ว

เอกสารเช็คเครดิตบูโร

เอกสารจำเป็นเพื่อขอเช็คเครดิตบูโร

 1. กรณีบุคคลธรรมดา ต้องแสดงเอกสารตัวจริง ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  1. บัตรประจำตัวประชาชน 
  2. หนังสือเดินทาง 
  3. บัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าวตัวจริงนำมาแสดง 
 2. กรณีนิติบุคคล 
  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมตัวจริงนำมาแสดง
  3. ตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต

 

วิธีมอบอำนาจเพื่อขอเช็คเครดิตบูโร

 1. กรณีบุคคลธรรมดา
  1. บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. หนังสือมอบอำนาจ เพื่อตรวจสอบข้อมูลเครดิต ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.ncb.co.th/check-your-credit-bureau/form_download
 2. กรณีนิติบุคคล
  1. หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล กรอกรายละเอียดและลงนามให้สมบูรณ์ครบถ้วน
  2. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม้เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมตัวจริงนำมาแสดง
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมตัวจริงนำมาแสดง

 

สถานที่ขอเช็คเครดิตบูโร

สถานที่ขอเช็คเครดิตบูโร

 1. เช็คเครดิตบูโรที่ไปรษณีย์ไทย
  ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศกว่า 291 สาขา โดยสามารถขอตรวจเช็คเครดิตบูโรได้ 2 แบบ ดังต่อไปนี้

  • เช็คเครดิตบูโรฉบับสรุป บริการนี้รอรับได้เลย ไม่เสียค่าบริการ
  • เช็คเครดิตบูโรฉบับเต็ม มีค่าบริการ 150 บาท รอรับรายงานภายใน 7 วัน โดยไปรษณีย์ไทยจะส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เฉพาะรายการบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น
 2. เช็คเครดิตบูโรที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
  • สำนักงานใหญ่ เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์ โดยให้บริการตรวจข้อมูลบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และชาวต่างชาติ โดยการตรวจเครดิตบูโรสำหรับนิติบุคคลมีค่าบริการ 200 บาท
  • สาขาอื่น ๆ แจ้งเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ พร้อมยื่นบัตรประชาชน ให้บริการแบบส่งรายงานกลับไปให้ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน โดยเสียค่าบริการ 150 บาท ได้รับข้อมูลภายใน 7 วันทำการ
 3. เช็คเครดิตบูโรที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  แจ้งเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ พร้อมยื่นบัตรประชาชน ให้บริการแบบส่งรายงานกลับไปให้ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน โดยเสียค่าบริการ 150 บาท ได้รับข้อมูลภายใน 7 วันทำการ
 4. เช็คเครดิตบูโรที่ธนาคารกรุงไทย
  แจ้งเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ พร้อมยื่นบัตรประชาชน ให้บริการแบบส่งรายงานกลับไปให้ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน โดยเสียค่าบริการ 150 บาท ได้รับข้อมูลภายใน 7 วันทำการ
 5. เช็คเครดิตบูโรที่ธนาคารธนชาต
  แจ้งเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ พร้อมยื่นบัตรประชาชน ให้บริการแบบส่งรายงานกลับไปให้ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน โดยเสียค่าบริการ 150 บาท ได้รับข้อมูลภายใน 7 วันทำการ
 6. เช็คเครดิตบูโรที่ธนาคารยูโอบี
  เปิดให้บริการที่สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต และ เดอะมอลล์ ท่าพระ แจ้งเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ พร้อมยื่นบัตรประชาชน เปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00 – 18.00 น. เสียค่าบริการ 100 บาท ได้รับภายใน 15 นาที
 7. เช็คเครดิตบูโรที่ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
  เปิดให้บริการทุกสาขา แจ้งเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ พร้อมยื่นบัตรประชาชน ให้บริการแบบส่งรายงานกลับไปให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยเสียค่าบริการ 150 บาท ได้รับข้อมูลภายใน 7 วันทำการ
 8. เช็คเครดิตบูโรที่ BTS
  เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. ให้บริการเฉพาะบุคคลทั่วไป และชาวต่างชาติเท่านั้น

  • BTS ศาลาแดง
  • BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
 9. เช็คเครดิตบูโรที่ห้างเจ-เวนิว (นวนคร)
  เปิดให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น. ให้บริการตรวจสอบข้อมูลบุคคลธรรมดา และชาวต่างชาติ
 10. เช็คเครดิตบูโรที่อาคารกลาสเฮ้าส์ ปากซอยสุขุมวิท 25
  เปิดให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น. ให้บริการตรวจสอบข้อมูลบุคคลธรรมดา และชาวต่างชาติ
 11. เช็คเครดิตบูโรที่อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก
  เปิดให้บริการวันวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการตรวจสอบข้อมูลบุคคลธรรมดา และชาวต่างชาติ
 12. เช็คเครดิตบูโรที่ CITI
  เปิดทำการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00 – 18.00 น. เสียค่าบริการ 100 บาท ได้รับภายใน 15 นาที ให้บริการตรวจสอบข้อมูลบุคคลธรรมดาเท่านั้น โดยสาขาที่เปิดให้บริการ มีดังต่อไปนี้

  • สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ
  • สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
  • สาขาเมกา บางนา
 13. เช็คเครดิตบูโรผ่านตู้ ATM
  หากมีบัตร ATM และบัตรเดบิตของธนาคารสามารถทำรายการผ่านหน้าจอในตู้ ATM ในเมนูตรวจเครดิตบูโรได้เอง เมื่อธนาคารได้รับรายการขอเช็คเครดิตบูโรแล้วจะส่งรายงานกลับไปให้ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน โดยเสียค่าบริการ 150 บาท ได้รับข้อมูลภายใน 7 วันทำการ ธนาคารที่ให้บริการ มีดังต่อไปนี้

  • ATM ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ATM ธนาคารกรุงไทย
  • แอพฯธนาคารมือถือกรุงไทย 
  • แอพฯธนาคารธนชาต 
  • ธนาคารออนไลน์เช็คเครดิตบูโรผ่านแอพฯธนาคาร
   หากมีแอพฯโทรศัพท์ของธนาคารสามารถทำรายการผ่านแอพฯได้เลย เมื่อธนาคารได้รับรายการขอเช็คเครดิตบูโรแล้วจะส่งรายงานกลับไปให้ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน โดยเสียค่าบริการ 150 บาท ได้รับข้อมูลภายใน 7 วันทำการ ธนาคารที่ให้บริการ มีดังต่อไปนี้
 14. เช็คเครดิตบูโรผ่านธนาคารออนไลน์
  หากสมัครเป็นผู้ใช้งานของธนาคารออนไลน์โสามารถทำรายการผ่านเว็บไซต์ได้เลย เมื่อธนาคารได้รับรายการขอเช็คเครดิตบูโรแล้วจะส่งรายงานกลับไปให้ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน โดยเสียค่าบริการ 150 บาท ได้รับข้อมูลภายใน 7 วันทำการ ธนาคารที่ให้บริการ มีดังต่อไปนี้

  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
  • ธนาคารกรุงไทย

 

หากต้องการซื้อรถตู้มือสอง รถยนต์มือสอง ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามเรา SK Autovan รับแลกเปลี่ยนรถตู้มือสองทุกรุ่น รถยนต์มือสอง คุณภาพดี ไว้ใจเรา สนใจติดต่อสอบถามที่ https://1th.me/2KzkC