อีกหนึ่งขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายและได้รับความนิยมก็คือ “รถตู้สาธารณะ” นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางภายในกรุงเทพมหานคร หรือข้ามจังหวัด ซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ก็ยังให้บริการกันอยู่ แต่เราจะมีวิธีลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้อย่างไรบ้างหากจำเป็นต้องขึ้นรถตู้สาธารณะ ไปดูกัน

คนขับ
1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการขับขี่
2. ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง
3. หากมีอาการป่วย มีไข้ ห้ามขับรถเด็ดขาด
4. คนขับสามารถปฏิเสธผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยได้

ตัวรถ
1. ทำความสะอาดภายในและภายนอกรถอย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะจุดที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ
2. ตั้งจุดแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้ในรถ
3. จัดที่นั่งแบบ 1 ที่ เว้น 1 ที่
4. เมื่อหยุดพักรถให้เปิดหน้าต่างประตู เพื่อระบายอากาศภายในรถ

ผู้โดยสาร
1. ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นรถทุกครั้ง
2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
3. นั่งห่างกัน 1 ที่ เว้น 1 ที่
4. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ
5. ขอความร่วมมืองดคุยโทรศัพท์
6. หากเป็นการเดินทางข้ามจังหวัด ผู้โดยสารต้องตอบคำถามสุขภาพ (แบบ ต.ค-คค) ซึ่งจะต้องระบุชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลที่ติดต่อได้
7. เมื่อถึงจังหวัดที่หมาย ต้องทำการกักตัว 14 วัน

ที่มา : www.sanook.com