สำหรับผู้ใช้บริการและลูกค้าที่ซื้อรถยนต์กับทางเราและมีการตกลงกันเรียบร้อย จะได้รับการรับประกันคุณภาพรถยนต์ดังรายการต่อไปนี้

1. เครื่องยนต์

2. ระบบเกียร์

3. ระบบช่วงล่าง

4. ระบบแอร์

ระยะเวลาการรับประกัน

  • 1 เดือน
  • ฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งาน

เงื่อนไขการรับประกัน 

1. การรับประกัน
(รับประกันเฉพาะรถยนต์ตามประเภทที่กำหนด) จะเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
โดยผู้ใช้บริการหรือลูกค้าสามารถตรวจสอบประเภทหรือเกรดของรถยนต์ที่รับประกันได้ในเว็บไซต์นี้
หรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่บริษัทก่อนตัดสินใจซื้อรถยนต์

2. การรับประกันเครื่องยนต์
รับประกันเฉพาะตัวเครื่องยนต์ ไม่รวมอุปกรณ์ข้างเครื่องหรืออุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ
ถ้าเครื่องยนต์ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากวาวส์หรือแหวนลูกสูบหลวม ทางเราจะรับประกันซ่อมให้ตามความเสียหายจริง

เพิ่มเติม

1. ความเสียหายในกรณีที่มีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามคำแนะนำจากคู่มือการใช้และการบำรุงรักษารถยนต์จากผู้ผลิตรถยนต์

2. ความเสียหายในกรณีที่มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น หรือสารเคมีที่ผิดไปจากข้อกำหนดจากผู้ผลิตรถยนต์

3. ความเสียหายในกรณีที่มีการดัดแปลงหรือต่อเติมรถยนต์หลังรับมอบจากทางบริษัทของเรา

4. ความเสียหายในกรณีที่มีการขับรถยนต์ในสถานที่ไม่ใช่เป็นบริเวณหรือพื้นดินสำหรับใช้เป็นที่ขับรถยนต์

5. ความเสียหายในกรณีที่มีการใช้ความเร็ว หรือใช้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด